torsdag 15 juli 2010

FACE IT! installation av Ervik Cejvan, 23/7-4/8 2010


FACE IT! är en installation av Ervik Cejvan om den massmediala objektifieringen som tvingar subjektet att föreställa sig världen som en gestaltning av ideologi; om den massmediala bilden som likt ett sublimt konstverk etsar sig rakt in i själen; ett assemblage av Leonardo da Vincis Giokonda, Kazimir Malevichs suprematiska målningar och massmediala bilder på Saddam Husseins arrestering. FACE IT! utforskar vad Slavoj Zizek kallar "ideologins sublima objekt", efter Immanuel Kants mening om det sublima: "en föreställning om ett naturföremål som tvingar själen att tänka sig naturens ouppnåelighet som en gestaltning av idéer."

VERNISSAGE 23/7 2010, kl 16. Amiralsgatan 31, Malmö.


Välkomna!